Hyundai khởi động chương trình H-Jump School tại Việt Nam

Hyundai vừa thông báo về chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên "H-Jump School" tại Việt Nam thông qua nhà sản xuất và phân phối TC Motor.

Theo đó, Hyundai đã phối hợp cùng TC Motor ký kết biên bản ghi nhớ "Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên - H-Jump School" với Jump - tổ chức xã hội phi lợi nhuận, VPV - tổ chức tình nguyện vì hoà bình Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-ULIS).

Hyundai khởi động chương trình H-Jump School tại Việt Nam

Thông qua biên bản ghi nhớ, ban tổ chức sẽ lên kế hoạch hoạt động "H-Jump School" tại Việt Nam từ năm nay đến năm 2022, đồng thời chọn ra 150 sinh viên đại học đồng hành trong thời gian tới. Các sinh viên này sẽ tham gia vào một chương trình hướng dẫn học tập tùy chỉnh và đồng hành về mặt cảm xúc cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong 4 tiếng mỗi tuần trong khoảng 10 tháng.

Ngoài ra, các sinh viên còn có cơ hội tham gia vào các chương trình csr học bổng và chương trình cố vấn cho sự phát triển tài năng trong tương lai.

Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên "H-Jump School" là một hoạt động đóng góp cho xã hội tiêu biểu được phát động bởi Hyundai vào năm 2013 với mục đích bồi dưỡng tài năng trẻ và góp phần giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục.

Tại Hàn Quốc, trong 8 năm qua, hơn 1.100 sinh viên đại học đã được chọn thông qua chương trình này và 4.300 thanh niên đã được hướng dẫn, với tổng số 5.400 người tham gia.


Chia sẻ bài đăng
Trong Nước