Honda Việt Nam bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Kể từ tháng 4/2019, Honda Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Keisuke Tsuruzono giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của công ty.

Được biết, ông Keisuke Tsuruzono, người kế nhiệm ông Toshio Kuwahara - Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam trong 2 năm 2017-2019, vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình ở cương vị Phó Chủ tịch cấp cao của Honda Canada, khu vực Bắc Mỹ.


Honda Việt Nam tin tưởng rằng với kinh nghiệm làm việc của mình, ông Keisuke Tsuruzono sẽ dẫn dắt công ty đi theo định hướng và tầm nhìn của Honda toàn cầu, tiếp tục truyền đi thông điệp về "Sức mạnh của những ước mơ" cho tất cả mọi người trong và ngoài Honda, cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất và an toàn nhất cùng với sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam.

Chia sẻ bài đăng
Trong Nước